"design thinkers i doers"

Utilitzem l'empatia i les eines dels principis del design thinking, per qüestionar la realitat existent i dissenyar solucions innovadores per al futur.

Entendre

Com la vostra cançó favorita, escolteu i escolteu els desitjos d'altres persones, observeu i proposeu una solució significativa que estimaràn i valoraràn.

Explorar

Genereu i compartiu moltes idees boges - creatives. Després, barregeu aquestes idees, co-creeu i construiu-ne una representació tangible.

Alliberar

Proveu-ho, feu-ho sostenible, valideu, demaneu opinions, feu millores abans de implementar. Sense por a redefinir, fins que la gent estimi la solució.

  design thinking

  és un conjunt d'eines creatives centrades en l’ésser humà, que fem servir per integrar les necessitats de les persones i oferir respostes innovadores. Dona solucions als problemes en contextos socials, el món de l’empresa i també per a qualsevol que no sigui dissenyador.


  Empatia amb l'audiència

  és entendre la condició d'una altra persona des de la seva perspectiva i és fonamental per a un procés de disseny centrat en l'ésser humà. L'empatia ens permet desafiar les nostres pròpies hipòtesis sobre qualsevol tema i potenciar el comportament prosocial per obtenir noves perspectives.


  Definició d'oportunitats

  a través d'un procés de mapping, per aprofundir en les idees recollides des del punt de vista de l'altra persona. Com que el design thinking sòn eines orientades a la solució, la visualització "problema com una oportunitat" ens ajuda a establir prioritats i ens permet formular les preguntes correctes.

  Ideació

  és l'ànima del procés de design thinking. Més enllà de la pluja d'idees, hi ha centenars de tècniques d'ideació. La regla bàsica és la quantitat per sobre de la qualitat. Afegint persones externes i diverses al procés, ens donarà un marge més ampli de idees avançades per a la construcció de prototips.


  Prototip

  fa tangibles les idees, compartir ens permet reunir opinions i millorar-lo. El prototipatge és una fase experimental i l'objectiu és donar la millor solució possible i fallar de forma barata per obtenir l’èxit abans. Els prototips haurien de ser proposicions que ens ajudin a explicar i compartir la història.

  Provar

  el MVP és un pas essencial per comptar amb tots els implicats i els consumidors per assegurar-nos que estem traçant el camí correcte. La cocreació, iteració i validació amb el vostre públic també ajudarà a redefinir un o més problemes per tal que el resultat sigui una solució desitjable i viable.


  Implementar

  és la part més important del design thinking. La innovació és resoldre i fer. No només tenir idees, sinó portar-les a la vida. Implementar noves solucions, productes o nous models de negoci és un llarg recorregut que pot desafiar o fins i tot competir amb els models establerts, i aquí és on la innovació crea valor afegit.

  Un camí que no és lineal

  Les diferents etapes no sempre són seqüencials, no han de seguir cap ordre específic i sovint poden aparèixer de forma paral·lela i repetir-se. En essència, el procés de design thinking és iteratiu, flexible i centrat en solucions significatives centrades en l’ésser humà.

  qüestioneu-ho tot!


  què no hi ha que hi hauria de ser... onades de mar?

  Les taules de planxar són només taules de surf que van deixar de perseguir els seus somnis i optat per les solucions avorrides.


  Ens encanta fer surf i seguirem fent surf innovant!

  On estem

  Amsterdam
  Barcelona
  Bratislava
  Madrid