dizajnérsky myslitelia a činitelia

Aplikujeme empatiu a vývojové nástroje princípu dizajnového myslenia, spochybňujeme existujúcu realitu a navrhujeme inovatívne riešenia pre budúcnosť.

Rozumieť

Rovnako ako vaša obľúbená pieseň, počúvajte, počúvajte a počúvajte túžby iných, pozorujte a navrhnite zmysluplné riešenie, ktoré ľudia budú milovať.

Preskúmať

Tvorte a zdieľajte množstvo bláznivých, kreatívnych nápadov. Potom tieto poznatky zmiešajte, spoluvytvárajte a vyhotovte ich hmatateľnú reprezentáciu.

Spustiť

Otestujte to, spravte to trvalo udržateľné, overte, získajte spätnú väzbu, iterujte a implementujte. Nebojte sa predefinovať, kým neucítite, že ľudia milujú riešenie.

  dizajnové myslenie

  je súbor ľudsky-zameraných tvorivých nástrojov, ktoré používame na integráciu potrieb ľudí a na poskytovanie inovatívnych odpovedí. Je to taktiež prístup založený na riešenie problémov v sociálnych kontextoch, biznise ale aj pre verejné publikum - ľudia ktorí nie sú dizajnéri.


  Empatia pre publikum

  je skúsenosť z pochopenia stavu inej osoby, z jej pohľadu a je rozhodujúca pre proces dizajnu orientovaného na ľudí. Empatia nám umožňuje napadnúť naše vlastné predpoklady týkajúce sa akejkoľvek témy a posilniť prosociálne správanie, aby sme získali nové poznatky.


  Definovanie príležitostí

  prostredníctvom procesu mapovania, vniknutia do myšlienok zhromaždených z pohľadu druhej osoby. Pretože dizajnové myslenie je súprava pomôcok pre riešenie, vizualizácia "problému ako príležitosti" nám pomáha pri stanovovaní priorít a umožňuje nám aj formulovať tie správne otázky.

  Predstavivosť

  je duša dizajnového myslenia. Okrem brainstormingu existujú stovky spôsobov tvorenia. Základným pravidlom je množstvo nad kvalitou. Pridanie outsiderov a rozmanitých ľudí do tvorivého procesu nám poskytne širší priestor na vytváranie prelomových myšlienok pri budovaní prototypov.


  Prototyp

  mení nápady na hmatateľné, je zdieľateľný, umožňuje nám získavať spätnú väzbu a zlepšovať ich. Prototypovanie je experimentálna fáza, ktorej cieľom je vytvarovať čo najlepšie možné riešenie, „zlyhať lacno“ a uspieť čo najskôr. Prototypy by mali byť propozície, ktoré nám pomáhajú vysvetliť príbeh.

  Testovanie

  MVP je nevyhnutným krokom k zapojeniu zainteresovaných strán a spotrebiteľov, aby sme zaistili správnu cestu. Spoločné vytváranie, iterácia a validácia s vaším publikom nám pomôže predefinovať jeden alebo viaceré problémy, aby výsledok bol žiadúcim a obchodne prijateľným riešením.


  Realizovať

  je najdôležitejšou súčasťou dizajnového myslenia. Skutočná inovácia sa týka riešenia a konania. Nielenže mať iba nápady, ale prinášať ich do života. Implementácia nových riešení, produktov alebo nových obchodných modelov je dlhá cesta, ktorá môže spochybniť alebo dokonca konkurovať zavedeným modelom, a to je miesto, kde inovácie vytvárajú pridanú hodnotu.

  Nelineárny prístup

  Rôzne štádiá nie sú vždy sekvenčné - nemusia sa riadiť žiadnym špecifickým poradím a často sa môžu vyskytovať paralelne a opakovať. V podstate proces dizajnového myslenia je iteračný, flexibilný a sústredený na zmysluplné riešenia, zamerané na človeka.

  spochybňuj všetko!


  čo tu nie je, čo by tu malo byť ... morské vlny?

  Žehliace dosky sú len surfové dosky, ktoré prestali prenasledovať svoje sny a usadili sa pri štandardných a nudných riešeniach.


  Milujeme surfovanie a budeme pokračovať v surfovaní inovácii!