canviant la mentalitat a circular

Una perspectiva més ample i més holística.
"fent servir el design thinking per arreglar el design thinking".

Desitjable

és l'atribut d'humà. Una solució desitjable, la que realment la gent necessita.

Factibilitat

la disponibilitat de recursos, la tecnologia i la capacitat per dur a terme la proposta.

Circular Design

Viabilitat

el model de negoci sostenible, amb una contribució significativa a llarg termini.

Innovació

Com evitar caure en el costat fosc a l'hora d'implementar innovacions?

Tecnologia

i el seu desenvolupament no és trencador per si mateix

l'Aplicació

de la tecnologia és el que fa que esdevingui disruptiva

Com

transformem les idees en una economia circular és el que importa

Les noves tecnologies poden ampliar l'univers per disenyar possibles solucions, però és l'empatia amb la gent i la seva vida quotidiana, la part essencial per a un gran disseny i una innovació disruptiva.

Hem d'imaginar diferents maneres de redissenyar productes o serveis amb una perspectiva d'economia circular.

xips de computadores orgànics ...

Les deixalles són un gran problema. Sabies que 46.000 milions de burilles de cigarrets es llençen a l'any només a Espanya? Es tracta de 140.000 tones de burilles de cigarrets.

Llençar les burilles al terra no es sobre els fumadors ni la indústria del tabac. Es tracta d'un problema de contaminació mundial, un residu tòxic que pot disminuir la nostra qualitat de vida. I, curiosament, també és una oportunitat única per a la innovació i la creació de valor a través del disseny circular.


Imagineu com redissenyar productes / serveis, per resoldre el malbaratament d’aliments, embalatges, l'obsolescència programada, la moda ràpida, els residus, la tecnologia i el cada vegada més gran desafiament de consum energètic.

On estem

Amsterdam
Barcelona
Bratislava
Madrid