posúvanie myslenia na kruhové

Širší a holistický prístup!
„ako použiť dizajnové myslenie na opravu dizajnového myslenia.“

Žiadostivosť

súvisí s ľudským atribútom. Žiaduce riešenie, ktoré ľudia skutočne potrebujú.

Prípustnosť

a dostupnosť zdrojov, technológie a kapacita na realizáciu návrhu.

Circular Design

Životaschopnosť

časť udržateľného obchodného modelu s dlhodobým významným prínosom.

Inovácie

Ako sa vyhnúť spadnutiu do temnej strany, keď sa jedná o inováciu?

Technologický

vývoj či aplikácie nie sú samé od seba disruptívne

Použitie

technológie je to, čo tvorí nové disruptívne modely

Ako

meníme myšlienky na kruhovú ekonomiku, je to dôležité

Nové technológie môžu rozšíriť škálu možných dizajnových riešení, ale je to empatia k ľuďom v ich každodennom živote, ktorá je nevyhnutná pre skvelý dizajn a disruptívne inovácie.

Potrebujeme si predstaviť rôzne spôsoby, ako prepracovať produkty alebo služby s pohľadom cirkulárnej ekonomiky.

Organické počítačové čipy...

Odpad je obrovský problém. Vedeli ste, že 5,6 bilióna kusov cigaretových ohorkov sa každoročne zahodí? To je cca 200 miliónov ton cigaretových špakov.

Pri zbere obhorkov, nie je to o fajčiaroch a tabakovom priemysle. Ide o celosvetovú otázku znečistenia a o toxický odpad, ktorý potenciálne znižuje našu životnú kvalitu. A je to tiež jedinečná príležitosť pre inováciu a tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom cirkularneho dizajnu!


Predstavte si, ako prepracovať produkty / služby, riešiť potravinový odpad, obaly, programované zastarávanie, rýchlu módu, technologický odpad a zvyšujúce sa nároky na energetickú spotrebu.