dávame nápadom život!

Receptívni ako agentúra, konáme ako startup a prinášame kreatívne riešenia problémov pre výzvy dnešnej spoločnosti „tekutej modernity“.

Designing New Economics


D€SIGNOMIC$

Niektorí venujú príliš veľkú pozornosť nákladom na robenia veci iným spôsobom. Namiesto toho, mali by sa viac obávať nákladov nerobenia ničoho.


Designomics
Linklaters

Hackathon


Linklaters

Jeden z 10 start-upov zlyhá z právnych dôvodov, pričom mnohým sa dalo vyhnúť... Legal & Tech Open Innovation sprint workshop.


Digitalisation


Circula Barcelona

Nastaviť tempo zmien! Život B.C. vs A.C. Od predaja automobilov po uspokojenie potrieb spotrebiteľov iba tromi kliknutiami. Príbeh regulácie, príležitosti a pandémie.


Circula Barcelona
Casa Batlló

Business Model Design


Casa Batlló

Steroidy pre zastaralú „audio-guide“! Zapôsobte na zákazníkov plnohodnotným zážitokom AR / VR bez dodatočného poplatku.


Circular Economy


Finalista ocenenia iProject - altran

CBLP je projekt cirkulárnej ekonomiky, ktorý rieši environmentálny problém znečistenia cigaretových špakov tým, že vytvára recyklované materiály s vysokou pridanou hodnotou.


Lean Startup


Curated Experience

Korporačný spin-off. CE je obsahová platforma, ktorá vytvára skúsenosti a pridanú hodnotu pre múzeá, kultúrne strediská, turistické POI a miesta pre voľný čas.


Soundscapes Design


Sound Design For Architecture

Predstavte si zážitky vnímať z auditívneho pohľadu.
„Nikdy nevidíme to isté, keď to aj počujeme, nikdy nepočujeme to isté, keď to aj vidíme“.


SDFA
Nextify

Co-creators Hub


Nextify

Kanalizujeme globálny talent, zdroje a vášeň, aby sme pomohli vytvoriť nárazové projekty, hnutia alebo výzvy, od dobrého nápadu ku „Next Big Thing“.


Strategic Innovation


Expertus

S cieľom rozšíriť portfólio firmy, T & T (cestovný ruch a technológie) je spoločným motorom vytvárania nového balíka služieb.


Expertus
Gillette

Flagship-Store Design


The barber shop

Prehodnoťte mužské priestory! Vytvorte nové zážitky a zapojte cieľových spotrebiteľov cez fyzický a emocionálny prejav vašej značky.


sektor?

V ktorom sektore sa rodia jednorožci?

Problémy môžu byť často riešené pri pohľade z iného uhla.

Veríme, že miešanie myšlienok rôznych skupín ľudí z rôznych prostredí ponúka lepšie výsledky.klienti

Firmy a značky, s ktorými sme spolupracovali: